Archiv blogu

pátek 22. září 2017

Nová parta v čtenářském klubu

Po dvouměsíční přestávce jsme se s radostí a plni elánu opět sešli ve školním čtenářském klubu. Naše skupina se pozměnila, k pěti členům, kteří navštěvovali klub už minulý školní rok, přibylo sedm nových. Na první schůzce jsme "nováčky" zasvětili do pravidel fungování čtenářského klubu a pak jsme se společně  pustili do práce 😃. Kromě dílny čtení si klubáci vyzkoušeli volné psaní na téma "pohoda". Bylo milé slyšet, že pohoda bývá pro děti spojena se čtenářským klubem nebo s knihou. Na závěr prvního setkání jsme dětem rozdaly dárky v podobě baťůžků, do kterých si vložily rozečtenou knihu a odnesly si ji domů, aby tam ve čtení pokračovaly.
Věříme, že si na příští schůzku baťůžek i s knihou nezapomenou opět přinést!
 
Dana Bednářová a Katka Šildrová
Adaptační kurz šestých tříd 2017

Letošní adaptační kurz byl tak trochu jiný, než obvykle – tentokrát jsme nikam nevyjížděli a adaptovali jsme se bez noclehu ve dnech 13. - 15. 9.. Cílem adaptačního kurzu je stmelení třídního kolektivu při přechodu na druhý stupeň, vzájemné poznávání s novými třídními učiteli – Mgr. Kateřinou Wantulok a Mgr. Radkem Sporyszem, eventuálně s novými spolužáky. Adaptační kurz napomáhá odstraňovat negativní projevy ve skupinách, upravuje chybné chování a nežádoucí projevy uvnitř skupiny tak, aby bylo dosaženo lepších výsledků celé skupiny. Vzhledem k tomu, že se obě třídy na prvním stupni zúčastnily několikadenních škol v přírodě, zvolili jsme kratší variantu kurzu, díky které žáci zameškají méně výuky.
Při přípravě programu jsme přihlíželi k rozmarům počasí a také jsme využili externích služeb bývalých pracovníků AVE Střep, kteří mají s těmito kurzy bohaté zkušenosti a díky různým aktivitám s lany, šátky, míčky a dokonce s padákem jsme se dozvěděli více o fungování třídy jako celku a získali jsme lepší přehled o vlastnostech jednotlivých žáků. Adaptační kurz byl částečně realizován mimo běžné školní prostředí – na hřišti ul. Frýdecká, v parku A.Sikory a dětských hřištích podél nábřeží Těšína. Žáci byli vytrženi z běžných situací, které vznikají při vyučování a měli možnost se projevit při společných hrách a soutěžích. Proběhly soutěže mezi třídami, módní přehlídka (kde vládli teroristé, praktické modely do deště, ale objevily se i toaletní víly a lesní mužík – viz fotky) i soutěž o nej žáka ve třídě – v 6.A vyhrála Valerie Farkasová a v 6.B Ondra Schovanec. Program i soutěže jsou částečně hrazeny z fondu RaŠ.
Za přípravný a realizační tým Karin Bujokováúterý 18. července 2017

Jsme čtenáři!

Poslední schůzka čtenářského klubu v tomto školním roce měla slavnostní nádech. Vzduch se tetelil horkem, sluníčko zvědavě nakukovalo do knihovny, z klubáků čišela dobrá nálada, protože známky už byly uzavřené 😉 a prázdniny za dveřmi. V klubu na ně čekalo "vysvědčení" v podobě čtenářských certifikátů, v kterých byly oceněny pokroky a posun v oblasti čtenářství. A bylo o čem psát! Vždyť někteří za těch pár měsíců existence čtenářského klubu přečetli víc knížek než za celou dobu svých čtenářských zkušeností.
Než jsme se rozloučili před dvouměsíčním zaslouženým volnem, předali jsme klubákům dárečky. Asi nikoho nepřekvapí, že se jednalo o knihy. Věříme, že jim zpříjemní letní dny a že se zase v září sejdeme ve školní knihovně!

Přejeme dlouhé prázdniny s knihou v ruce!
Dana Bednářová a Kateřina Šildrová

úterý 27. června 2017

Daruj RaketuČlenové školního čtenářského klubu se zapojili do akce Daruj Raketu. Díky básni, kterou společně sepsali a zaslali do redakce časopisu Raketa, mohli udělat radost dětem v jiných institucích. „Klubáci“ si vybrali dětské oddělení Nemocnice Třinec, kde v pátek 23. 6. předala Petra Nováková, zástupkyně redakce, 50 kusů prázdninových Raket vrchní sestře Karmen Cieslarové.
Věříme, že časopisy udělají radost dětem, které nemohou trávit chvíle se svou rodinou a musí právě o prázdninách ležet v nemocnici. Jsme rády, že ani našim „klubákům“ není lhostejné, jak se cítí jejich vrstevníci v nelehkých životních situacích, a že se rozhodli je aspoň malým dárkem potěšit.


Dana Bednářová a Kateřina Šildrová

Lék pro nemocné děti“

Co dělají děti?
Když stůňou a neví,
zda se zítra uzdraví?
To je jasné, já to vím!

V nemocnici na posteli,
číst si můžou každou chvíli.
Raketu jim darujem,
ať i jim je brzy hej!
Časopisy v nemocnici,
to je super, bomba nápad!
Uděláme radost v Třinci,
děti budou číst a chápat.

Pomáhejme dětem,
vždyť čtení je lékem!pondělí 5. června 2017

 Den otevřených dveří čtenářského klubu


Ve čtvrtek 1. června mohli zájemci nahlédnout pod pokličku čtenářského klubu. Během hodiny a půl návštěvníci zhlédli počítačovou prezentaci, která dokumentovala činnost od letošního února, zapojili se do soutěží, na vlastní kůži zažili čtenářskou dílnu a příjemné určitě bylo i pohoštění, které z větší části zajistily samy děti.


Ráda bych poděkovala dětem, které se aktivně a naplno zapojily do přípravy Dne otevřených dveří, členům žákovské rady za závěrečné překvapení a všem návštěvníkům, kteří si našli čas a přišli se přesvědčit, že čtení nuda není!

Dana Bednářová

sobota 27. května 2017

 Den otevřených dveří ve školním čtenářském klubu


Zveme všechny příznivce čtení, aby ve čtvrtek 1. června přišli mezi nás, členy školního čtenářského klubu, který se od února pravidelně schází v prostorách ZŠ Kontešinec.
V době 14.00 - 15.30 budou dveře do školní knihovny otevřené všem, kteří rádi čtou nebo se jen chtějí podívat, jak takový čtenářský klub pracuje.

Těšíme se na milé setkání!

Dana Bednářová a Kateřina Šildrová